Områdegruppe Metro

GF23: Nye kræfter rykker ind i områdegruppebestyrelsen

God stemning og en engageret debat om OK23 og udfordringerne fremover

En rekordhøj tilmelding til årets generalforsamling (+40) og fokus på OK23 varslede en intens aften med et tæt pakket program og god debat.

Med 33 fremmødte toppede vi alligevel deltagerantallet, og der var rigeligt buffet og drikke til alle. Det skortede heller ikke på spørge- og debatlysten blandt de fremmødte.

Desværre måtte vi undvære vores forbundsrepræsentant og OK-forhandler Kirsten Andersen, da hun samme dag blev indkaldt til OK-forhandlinger på Letbaneområdet.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, og med en tidsplan stramt styret af ordstyrer Poul, så der kunne være fornøden tid til den efterfølgende OK-debat.
Forsamlingen godkendte områdegruppens beretning og regnskab, og efter lidt afklarende spørgsmål også det justerede budget.
Der var fredsvalg til bestyrelsen, idet Casper/TR M1-M2 blev valgt til ny områdegruppe næstformand. Konstitueringen af Ravi/M3-M4 som kasserer bekræftedes af forsamlingen. Og de de tre kandidater  til de ordinære bestyrelsesposter Trine, Poul og Helle (alle M1-M2) blev indvalgt uden modkandidater. Zdenka og Ann (begge M1-M2) blev valgt til de to suppleant poster, ligeledes uden modkandidater.

Indkomne forslag blev kort fremlagt og drøftet med forsamlingen. Da de alle havde relation til den efterfølgende OK-debat og/eller lokalforhandling, var det en naturlig overgang til den sidste del af programmet.

OK23 – og hvad nu
 Jesper/FTR, der som områdegruppeformand havde deltaget i forhandlerbaggrundsgruppen, forklarede de store linjer i forliget, og besvarede – assisteret af Frank, faglig sekretær fra forbundet og tidligere FTR i Områdegruppe Metro – efter bedste evne de mange spørgsmål og behov for afklaring, der kom på bordet under mødet. Ligesom Casper og Jesper kort berørte lokale initiativer og forhandlinger, der er undervejs på vores arbejdsplads.

Jesper og Frank gjorde opmærksom på, at OK23 forliget er så nyt, at der stadig er meget, der skal formidles og sættes ind i rette sammenhæng. Desuden skal det ud til  afstemning hos medlemmerne.

Orienteringsmøder om OK23
Jesper opfordrede alle medlemmer til at møde op på de to orienteringsmøder forbundet afholder i København torsdag d. 30. kl. 17-19 og fredag d. 31. marts kl. 9.30 – 11.30 i DGI-byen, Tietgensgade 65.

Læs og orienter dig i den samlede OK23 forligs-tekst.

Områdegruppen siger stort tak til de fremmødte medlemmer😊