Områdegruppe Metro

Bestyrelsen

Bestyrelsen er områdegruppens ledelse. 
Bestyrelsen håndterer emner og sager vedr. stewardgruppens løn- og arbejdsforhold og som bringes op af medlemmerne. 
Desuden planlægger vi faglige arrangementer og initiativer for Områdegruppens medlemmer.

Jesper Hundtofte

Områdegruppeformand
Fællestillidsrepræsentant for M1/M2 + M3/M4
jmh@djtr.dk

Trine Østenkær Svendsen

Næstformand
Tillidsrepræsentant for M1/M2
sve@djtr.dk

Ravinder Kaur

Kasserer
Medlem af bestyrelsen
rka@djtr.dk

Casper S. Pedersen

Ordinært bestyrelsesmedlem
cap@djtr.dk

Helle Nielsen

Ordinært bestyrelsesmedlem
Webredaktør
hel@djtr.dk

Poul-Eli H. Hansen

Ordinært bestyrelsesmedlem
phh@djtr.dk

Zdenka Jankovic

1. Supleant
Medlem af bestyrelsen
zja@djtr.dk

Ann Louise Langwadt

2. Supleant
Medlem af bestyrelsen
ala@djtr.dk

Bestyrelsen mødes 1. onsdag i ulige måneder, 6 møder om året. 
De valgte Arbejdsmiljø-repræsentanter fra begge baner inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Har du et fagligt spørgsmål, eller brug for hjælp, så kontakt din tillidsrepræsentant på jobbet eller pr. mail.
Haster det, fx hvis du står i en vanskelig situation eller har brug for en bisidder, så ring på TR akutnummeret: 71 96 15 42*

*Bemærk: Der kan ikke sendes SMS til akutnummeret