Områdegruppe Metro

Bestyrelsen

Bestyrelsen er områdegruppens ledelse. 
Bestyrelsen håndterer emner og sager vedr. stewardgruppens løn- og arbejdsforhold og som bringes op af medlemmerne. 
Desuden planlægger vi faglige arrangementer og initiativer for Områdegruppens medlemmer.

Trine Østenkær Svendsen

Områdegruppeformand
Fællestillidsrepræsentant for M1/M2 + M3/M4
sve@djtr.dk

Bo Brøgger Taudal

Næstformand
Tillidsrepræsentant for M3/M4
bbt@djtr.dk

Peter Cytryn

Kasserer
Medlem af bestyrelsen
pcy@djtr.dk

René Sebelin Poulsen

Ordinært bestyrelsesmedlem
rsp@djtr.dk

Harry Nasir Dirisu

Ordinært bestyrelsesmedlem
hdi@djtr.dk

Sascha Malika Sommer

Ordinært bestyrelsesmedlem
smg@djtr.dk

Jakob Weje Østergaard

1. Supleant
Medlem af bestyrelsen
jws@djtr.dk

Helle Nielsen

2. Supleant
Medlem af bestyrelsen
Webredaktør
hel@djtr.dk

Bestyrelsen mødes 1. onsdag i ulige måneder, 6 møder om året. 
De valgte Arbejdsmiljø-repræsentanter fra begge baner inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Har du et fagligt spørgsmål, eller brug for hjælp, så kontakt din tillidsrepræsentant på jobbet eller pr. mail.
Haster det, fx hvis du står i en vanskelig situation eller har brug for en bisidder, så ring på TR akutnummeret: 71 96 15 42*

*Bemærk: Der kan ikke sendes SMS til akutnummeret