Områdegruppe Metro

Lokalaftaler

Vores område er reguleret af 2023 – 2025 overenskomst under Dansk Jernbaneforbund. Derudover har vi lokalt forhandlede aftaler.

Se gældende lokalaftaler samt dialogmøder

Alle dokumenter kan hentes i PDF udgave.

Pension af særlig opsparing – Lokalforhandling

6. marts 2023

Feriesportlere – orientering om udbetaling

26. okrober 2022

Ferie sportlere – fælles kommunikation

30. august 2022

Lokalaftale om gradvis opstart af billettering

16. april 2021

Lokalaftale om omlægning af vagtplaner m.m. som følge af Covid19

27. januar 2021

Lokalaftale om lån af timer til afspadsering under Covid-19

8. januar 2021

Dialogmøde – Ledelsen/HR, DJF og FTR/TR

8. december 2020

Lokalaftale om afvikling af ferie efter den 1. september 2020

1. september 2020

Den nye ferielov information til stewards (Lokalaftale 258-20)

1. september 2020

Dialogmøde – Ledelsen/HR, DJF og FTR/TR

24. august 2020

Lokalaftale vedr. regulering i henhold til Jernbaneoverenskomsten § 7+8

18. maj 2020

Regulering iht Jernbaneoverenskomsten § 7+8 – info til stewards (L-251-20)

18. maj 2020

Lokalaftale om tillidsrepræsentation ved M1/M2 og M3/M4

1. marts 2020

Dialogmøde – Ledelsen/HR, DJF og TR

20. juni 2019

Lokalaftale vedr løn under ferie

1. maj 2019

Lokalaftale vedr tillæg til undervisningsinstruktører

1. januar 2017

Lokalaftale vedr Timebank for stewardgruppen

1. januar 2017

Lokalaftale vedr weekendfriheder for stewardgruppen

1. januar 2017

Lokalaftale om fraskrivning af weekendfrihed (ansøgningsblanket)

16. december 2016

Lokalaftale vedr weekendfrihed ved nattjenester

1. januar 2011

Lokalaftale vedr kompensation for skæve helligdage

1. december 2010

Lokalaftale vedr årsnorm og erstatningsfrihed i.f.m. Helligdage

1. november 2010

Lokalaftale vedr helligdagsfrihed for stewardgruppen

1. november 2010

Lokalaftale vedr UA-tid for stewardgruppen

1. maj 2009

Lokalaftale om lønforskrivning

September 2002