Områdegruppe Metro

Nye vedtægter vedtaget – Nyt ansigt i OMR-bestyrelsen

Nye vedtægter vedtaget

–  og velkommen til et nyt ansigt i Områdegruppens bestyrelse

Godt 15 medlemmer fandt vej til medlemsarrangementet og den ekstraordinære generalforsamling i Områdegruppe Metro 18. maj på Arbejdermuseet.

Arbejdermuseets kaffebar – der også byder andet end kaffe – satte rammen for en uformel og hyggelig start på et vellykket fyraftenstræf.

Vi fulgtes op til visningen af Lyd- og billedfortællingen ”Slaget på Fælleden” – i lidt dunkle omgivelser oppe under Arbejdermuseets tag ”Salens Loft”.
Her fortsatte den ekstraordinære GF i halvmørket, hvilket dog ikke lagde en dæmper på forsamlingens tale- og diskussionsiver.

De nye vedtægter, fremlagt af bestyrelsen på den ordinære GF22 9. marts, blev vedtaget i enstemmighed. Derefter var der valg til den ekstra bestyrelsespost, der fremgår af de nye vedtægter. Efter en kort præsentation af de to kandidater hhv. Ravinder Kaur og Ayaz Ahmed, der begge stillede op med erfaring fra fagligt arbejde andet steds fra, gik forsamlingen over til valghandlingen. Ravinder Kaur blev indvalgt på den ordinære bestyrelsespost, mens Ayaz Ahmed således overtager Ravinders suppleant-post i bestyrelsen.

Velkommen til dem begge. Indvalget af Ayaz betyder, at M3-M4 nu er repræsenteret med 3 ud af i alt 8 personer i Områdegruppens bestyrelse, hvilket skaber en balance i repræsentationen af de to baner.

Sidste punkt var råt for usødet – indspark til bestyrelsens fortsatte virke. Her var input til samarbejde omkring fælles arrangementer mellem de to baner, og ikke uventet tiltrængt udveksling og diskussion om aktuelle udfordringer på de to baner med de nye systemer for bemanding og billettering.
FTR Jesper Hundtofte orienterede om status i den ny spotlersag samt om overvejelserne om mulig forlængelse af normperiode og ændring af principper for TimeCare.

Aftenen rundedes af på en nærliggende café. Der var simpelthen for meget at snakke om til et møde kun berammet som fyraftensmøde!

Herfra kan vi kun sige:
Tag med til næste møde – Mød dine kolleger til en bramfri og uformel dialog og udveksling. Kun i fællesskab kan vi løfte, det der er vigtigt for os!

Nyt på hjemmesiden: