Områdegruppe Metro

Tak for en vellykket Områdegruppe generalforsamling

Vagtskifte på Områdegruppeformands/FTR-posten
Farvel til Frank – Velkommen til Jesper
Onsdag d. 9. marts holdt Områdegruppen en vellykket generalforsamling og OK-23 temamøde.
Og vi vil gerne sig stort tak til de fremmødte kolleger for at gøre mødet til et livligt forum med mange spørgsmål og debat.

På generalforsamlingen sagde vi farvel til afgående områdegruppeformand og FTR Frank Johansson, der med to år på posten både har drevet det faglige arbejde fremad og skabt rammerne for en aktiv områdegruppe.

Ny områdegruppeformand og FTR er nu Jesper Hundtofte M3-M4, mens Casper S. Pedersen som nyvalgt TR for M1-M2 fra 7. april ligeledes indtræder i bestyrelsen på en ordinær bestyrelsespost.
Jesper og Casper var på forhånd enige om fordeling af rollerne som TR/FTR/Områdegruppeformand.

Poul-Eli H. Hansen valgtes som ny kasserer for områdegruppen. Ulla Iversen/M1-M2 genvalgtes til bestyrelsen for en 2-årig periode, og Ravinder Kaur/M3-M4 valgtes som ny suppleant.

Stemningen var god og spørge- og debatlysten fejlede ikke noget blandt godt 25 fremmødte kolleger, der havde fundet vej til mødet.

Afgående formand Frank Johannson fremlagde en begivenhedsmættet beretning – trods den korte periode siden sidste GF maj 2021. Beretningen blev godkendt efter et par spørgsmål til den igangværende spotlersag.
Regnskab og budget blev fremlagt af den kommende kasserer Poul, og ligeledes godkendt af forsamlingen.
Helle fremlagde områdegruppens forslag til nye vedtægter, og begrundelsen for dem, hvilket blev taget til efterretning. De nye vedtægter kan dog først endeligt vedtages på den ekstraordinære generalforsamling 18. maj, der også vil byde på andre aktiviteter.

OK-temamødet
Frank Johansson – nu i kapacitet af faglig sekretær og repræsentant for Jernbaneforbundet – gav en kort orientering om den forestående OK-23 proces. De indkomne OK-forslag blev præsenteret og motiveret af de enkelte forslagsstillere.
Debatten om de enkelte forslag gav anledning til en afklaring af det komplicerede spil omkring OK forhandlingerne, hvilket Frank heldigvis kunne hjælpe os med.
Bestyrelsen vil samle trådene og indsende områdegruppens bud til forbundet inden 1. april 2022.

Områdegruppebestyrelsen træder sammen i maj mhp. endelig konstituering og fordeling af opgaver.